Nắm quyền và tiền thì phải đấu tranh với chính mình, không phạm phải những cám dỗ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ các các cán bộ có chức, có quyền đang nắm trong tay quyền và tiền, và một tài sản khổng lồ của đất nước phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.

Tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngay trong tháng một tới; năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

Nắm quyền và tiền thì phải đấu tranh với chính mình, không phạm phải những cám dỗ ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị (ảnh Nhật Minh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý, không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và nhiệm kỳ tới là rất cao, trong khi đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Sản xuất kinh doanh bị suy giảm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn.

Trong khi đó, năng lực xây dựng thể chế, chính sách còn hạn chế; chất lượng luật pháp, chính sách còn thấp, thậm chí một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh. “Việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ vẫn là khâu yếu. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều nơi chưa nghiêm, thậm chí còn có hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa tự coi mình là "công bộc" của dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

"Không cho phép ai ngả nghiêng, dao động"

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới. Xác định rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nắm quyền và tiền thì phải đấu tranh với chính mình, không phạm phải những cám dỗ ảnh 2 Các đại biểu dự Hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

“Với một đảng cách mạng chân chính và một Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng và Nhà nước ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đấu tranh với chính mình, vượt qua những cám dỗ

Nhân dịp lần thứ tư liên tiếp của nhiệm kỳ này được dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ những tâm sự, trao đổi nhấn mạnh thêm với các đại biểu một số điều.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những kết quả, thành tựu của đất nước năm 2020 và cả nhiệm kỳ là công lao của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có công lao rất lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phía trước, khó khăn, thách thức đang còn nhiều; công việc nặng nề, phức tạp đang chờ đón.

“Tất cả chúng ta, nhất là các cán bộ có chức, có quyền, đang nắm trong tay quyền và tiền, và một tài sản khổng lồ của đất nước, lại đang sống và làm việc trong môi trường có rất nhiều cám dỗ, rất dễ xảy ra tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực như quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, sử dụng tài sản công, tài nguyên môi trường; cổ phần hoá và tài chính trong các doanh nghiệp, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác tổ chức cán bộ...”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nắm quyền và tiền thì phải đấu tranh với chính mình, không phạm phải những cám dỗ ảnh 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đã có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật, thậm chí một số bị xử lý hình sự. Đáng lưu ý là, trong số đó có đến 53 người công tác ở các cơ quan chính quyền, 31 cán bộ lực lượng vũ trang nhưng các vi phạm phần lớn là thuộc các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

“Nhắc đến những con số này chúng ta thật buồn. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, trái lại rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới hết sức nặng nề, phức tạp, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ hãy luôn luôn tâm niệm, nhớ rằng là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà, là công bộc của dân, hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì đất nước; luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn tự soi, tự sửa lại mình để không xảy ra những điều mà không ai muốn.

“Nếu để xảy ra thì không chỉ Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị và nhân dân mất cán bộ mà chính các đồng chí mất uy tín, danh dự, làm ảnh hưởng và mang đến nỗi đau không chỉ cho chính mình mà cả gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội mình. Các đồng chí hãy luôn khắc sâu điều đó”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ.

MỚI - NÓNG