Năm 2015, các trường phải đủ giáo trình ĐH, CĐ

Năm 2015, các trường phải đủ giáo trình ĐH, CĐ
TPO-Bộ GD&ĐT vừa có công văn về việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình. Theo đó, đến năm 2015 phải có đủ giáo trình phục vụ các chương trình đào tạo tại trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Bộ GD&ĐT, công tác chỉ đạo biên soạn, lựa chọn giáo trình để phục vụ đào tạo ở nhiều trường ĐH, CĐ chưa được quan tâm, đầu tư kinh phí để tổ chức biên soạn giáo trình theo quy định.

Để có đủ giáo trình phục vụ đào tạo, Bộ yêu cầu các trường ĐH, CĐ nghiêm túc tổ chức rà soát, đánh giá việc chỉ đạo biên soạn, lựa chọn giáo trình của cơ sở mình.

Theo đó, ưu tiên bố trí kinh phí, chỉ đạo tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình, mua bản quyền của nước ngoài, dịch và in trong nước.

Các trường có thể chủ động phối hợp với trường trong cùng khối ngành, các khoa cùng nhóm ngành, tổ chức biên soạn giáo trình dùng chung để tất cả các môn học trong chương trình đào tạo tại các trường đều đủ giáo trình. Đến năm 2015, chương trình đào tạo tại các trường đều có đủ giáo trình phục vụ đào tạo.

Bộ GD&ĐT khẳng định, rà soát chuẩn đầu ra và tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình là yêu cầu bắt buộc và là cam kết của các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát.

Theo Viết
MỚI - NÓNG