Có 30 kết quả :

Giá vé phải rẻ hơn, dân mới đi tàu nhiều hơn

Giá vé phải rẻ hơn, dân mới đi tàu nhiều hơn

TP - Quá trình xây dựng đường sắt đòi hỏi chi phí lớn nên đường sắt trên thế giới chủ yếu do nhà nước đứng ra đầu tư rồi quản lý vận hành. Lịch sử đường sắt thế giới cho thấy, sau một quá trình vận hành, hiệu quả quản lý nhà nước nhỏ dần.