Luật Đất đai quy định cụ thể về thu hồi đất

Luật Đất đai quy định cụ thể về thu hồi đất
TP - Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai sửa đổi và một số luật, pháp lệnh vừa được thông qua.

> Hàng trăm người xô xát công an, cản trở thi công

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Luật đất đai (có hiệu lực từ 1/7/2014) có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và xã hội của đất nước. Luật có nhiều nội dung mới về chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; làm rõ các trường hợp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; về tài chính đất đai và giá đất...

“Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 quy định chặt chẽ hơn các trường hợp thu hồi đất và thống nhất với các quy định tại Điều 54 của Hiến pháp vừa được thông qua” - ông Quang cho biết.

Luật Tiếp công dân (có hiệu lực 1/7/2014) qui định trách nhiệm tiếp công dân của các cơ quan nhà nước từ Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố, của Quốc hội, HĐND và ĐB dân cử. Luật quy định người tiếp công dân phải có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 1/3/2014). Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, lực lượng kiểm ngư hoạt động độc lập, có nhiệm vụ trực tiếp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên vùng biển Việt Nam. Lực lượng này thường xuyên đối mặt các hành vi vi phạm pháp luật nhưng thời gian qua chỉ được trang bị công cụ hỗ trợ.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của lực lượng kiểm ngư, để tạo điều kiện cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Pháp lệnh quy định trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng này khi làm nhiệm vụ để tăng cường khả năng giám sát, bảo vệ vùng biển Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG