Có 1 kết quả :

Lý do dân chơi xế lựa chọn ePass

Lý do dân chơi xế lựa chọn ePass

Sau chưa đầy 2 tháng chính thức triển khai dịch vụ thu phí tự động đường bộ, ePass đã triển khai cung cấp dịch vụ tại hơn 2000 điểm dịch vụ, phục vụ dán thẻ thu phí tự động cho hơn 100 nghìn khách hàng. So với giai đoạn đầu, việc triển khai dán thẻ của ePass cao gấp 2 lần. Điều gì khiến cho ePass thu hút được khách hàng nhanh như vậy?