Lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH

0:00 / 0:00
0:00
BHXH Việt Nam vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, Ban chỉ đạo do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng ban, các phó tổng giám đốc là phó ban...

Ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất, góp ý về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thúc đẩy xây dựng, phát triển chuyển đổi số của ngành BHXH; Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong ngành BHXH; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tổng giám đốc và cấp có thẩm quyền...

MỚI - NÓNG