Có 1 kết quả :

Anh Cảnh coi đây là chuyến đi "cả đời có một" vì chụp được quần thể loài lớn nhất từng gặp; chụp được cá thể hoa đôi khá hiếm và quần thể đột biến của loài hài Helen, trong chuyến đi hồi tháng 10/2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

'Gã khùng' mê lan rừng

Đang đi công tác, thấy người quen đăng ảnh một quần thể lan rất đẹp, Chu Xuân Cảnh nhắn: 'Chờ tôi hai ngày nữa', nhưng sáng hôm sau anh đã có mặt.