Kỷ luật Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Quảng Nam

TPO - Ông Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bị kỷ luật khiển trách do có nhiều vi phạm, khuyết điểm

Ngày 10/1, Trang web của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Sáu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Kỷ luật Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Quảng Nam ảnh 1 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Ông Phạm Sáu đã có những khuyết điểm, vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong việc chậm chỉ đạo ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chi bộ; ký ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ có nội dung không đúng Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương. Chấp hành có nội dung không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng trong ký nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để chuyển sinh hoạt đảng không thông qua Chi ủy.

Trong sinh hoạt Chi bộ, ông có lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho đảng viên, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; vi phạm quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình có lúc chưa nghiêm, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của cơ quan...

MỚI - NÓNG