Có 16 kết quả :

Trụ sở đăng ký của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho CDC Bắc Giang là một hiệu thuốc

Nhà cung cấp ở Bắc Giang nói gì về Cty Việt Á?

TP - Địa chỉ công ty tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho CDC Bắc Giang là một hiệu thuốc. Người đại diện pháp luật không biết công ty hoạt động ở đâu, làm gì. Giám đốc doanh nghiệp cung cấp kit test nói rằng, mua bán sản phẩm của Công ty Việt Á vì đơn vị này có Huân chương Lao động và thừa nhận Công ty Việt Á có “phí phân phối” cho các doanh nghiệp bán kit test.