Có 4 kết quả :

Giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng đe dọa bùng nổ lạm phát nửa cuối năm 2021

Cách nào ngăn bùng nổ lạm phát

TP - Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng 1,47% so với cùng kỳ năm 2020, mức tăng bình quân thấp nhất từ năm 2016 đến nay. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê và các chuyên gia nhận định, áp lực lạm phát 6 tháng cuối năm vẫn rất lớn. Chính phủ cần có giải pháp phù hợp trong điều hành chính sách giá và chính sách tiền tệ để ngăn nguy cơ lạm phát bùng trở lại.
Cải cách để lớn mạnh

Cải cách để lớn mạnh

TP - Cải cách thể chế vừa là áp lực, vừa là cơ hội để Việt Nam nắm bắt, tận dụng được cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại để phát triển kinh tế. Đây cũng là vấn đề được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra.
Đột phá từ khu vực kinh tế Nhà nước

Đột phá từ khu vực kinh tế Nhà nước

TP - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng: Tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng cần đột phá từ chính khu vực kinh tế Nhà nước. (Tiếp theo kỳ 1 ra số 127, ngày 7-5)
Năm 2015, GDP đầu người đạt 2.000 USD

Năm 2015, GDP đầu người đạt 2.000 USD

TP - Sáng 18-1, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khoá X Trương Tấn Sang đã đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng.