Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Kiến thức lịch sử cần thiết cho mọi người, mọi giới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm
TPO - Sáng 29/11, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức kỷ niệm trọng thể 50 năm thành lập (1966 - 2016). Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam hiện có 59 hội và chi hội thành viên với trên 5.200 hội viên. Hội tập hợp giới sử học cả nước, liên kết chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo sử học, thông qua các hội thảo khoa học, diễn đàn sử học, tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học để định hướng và đẩy mạnh sự phát triển của nền sử học Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, lịch sử luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và trong sự phát triển của đất nước. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nửa thế kỷ qua đã tập hợp, đoàn kết giới sử học cả nước, liên kết với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo sử học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học lịch sử Việt Nam và đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tích cực triển khai các giải pháp đổi mới nền sử học nước nhà, tập hợp rộng rãi các nhà nghiên cứu công tác trên lĩnh vực khoa học lịch sử và những khoa học liên quan.

Nhận thức về lịch sử dân tộc đã được nâng lên thông qua nhiều kết quả nghiên cứu từ thời tiền sử xa xưa với việc phát hiện di tích đồ đá cũ sơ kỳ cách ngày nay hàng chục vạn năm, thời cổ đại với các trung tâm văn hóa lớn trên lãnh thổ Việt Nam, như văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Óc Eo, cho đến thời hiện đại với những trang sử cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và giới sử học cả nước, với truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được trong 50 năm qua, tiếp tục phát huy tính tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới khoa học lịch sử, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chú trọng tổng kết thực tiễn lịch sử, làm rõ lý luận về con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó đúc rút những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, Hội cần tập trung công sức, huy động trí tuệ của giới sử học để hoàn thành với chất lượng cao nhất nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn bộ Quốc sử Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chủ động tham gia truyền bá kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống dân tộc để mọi người đều có nhận thức đúng là kiến thức lịch sử không phải chỉ dành cho những nhà sử học và những người muốn trở thành các nhà sử học, mà cần thiết cho mọi người, mọi giới, bao gồm cả các nhà quản lý

Cùng với đó, Hội cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục môn lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng nhân cách, bản lĩnh cho thế hệ trẻ; làm tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội đối với việc bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia...

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

MỚI - NÓNG