Kiến nghị đẩy nhanh lập quy hoạch vùng bãi sông Hồng

TPO - Cử tri nhiều quận, huyện ở Hà Nội đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh việc lập quy hoạch vùng bãi sông Hồng để các hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Liên quan đến công tác quy hoạch, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, theo các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, không gian thoát lũ được xác định gồm khu vực lòng sông và bãi sông nằm giữa hai đê; giữ nguyên vị trí các tuyến đê hiện có.

Theo kế hoạch quy hoạch, đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng (R1-5) đã được UBND thành phố giao Viện Quy hoạch Xây dựng tổ chức lập. Trong đó, Quy hoạch phân khu sông Hồng cần tổ chức lập phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, khớp nối với Quy hoạch phòng chống lũ sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt số 257/QĐ-TTg ngày 18/12/2016, Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố do Sở NN&PTNT nghiên cứu lập. Đồ án đã được báo cáo Thành ủy và UBND thành phố - nhưng có thay đổi về trách nhiệm tổ chức lập và thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14).

“Hiện tại, Viện Quy hoạch Xây dựng đang rà soát các nội dung không thống nhất giữa Quy hoạch chung xây Thủ đô và Quy hoạch phòng chống lũ (QĐ 257). Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tổng hợp nội dung vướng mắc trong báo cáo xin ý kiến rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, báo cáo UBND Thành phố, đề xuất xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ”, UBND thành phố Hà Nội thông tin.

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở khi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng chưa được duyệt, UBND thành phố Hà Nội cho biết, nội dung này đã được UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn. Ngày 29/4/2020, UBND thành phố đã có Công văn số 1592/UBND-ĐT đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp phép xây dựng có thời hạn trong thời gian chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông Hồng, đoạn qua Hà Nội.

MỚI - NÓNG