Có 2 kết quả :

Hóa thạch kiến khổng lồ

Hóa thạch kiến khổng lồ

Người ta thường ví von thân phận bé mọn như “con sâu, cái kiến”. Thế nhưng, các nhà khoa học đã phát hiện hóa thách của một loài kiến ngoại cỡ, vì nó to như một con chim ruồi. Loài kiến khổng lồ này từng vượt qua Bắc cực nhờ những dải đất nối liền các châu lục thời xa xưa.