Kiểm toán ngân sách năm 2010 của Hà Nội

Kiểm toán ngân sách năm 2010 của Hà Nội
TP - Kiểm toán Nhà nước cho biết đã tiến hành kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 của TP Hà Nội.

Nội dung kiểm toán cũng bao gồm kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG