Có 1 kết quả :

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch Hà Nội nêu 3 kịch bản chuyên gia dự báo về COVID-19

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các chuyên gia trên thế giới hiện dự đoán 3 kịch bản xảy ra với COVID-19. Trong đó, kịch bản xấu nhất là COVID-19 tiếp tục lây lan tốc độ khủng khiếp như hiện nay, khiến kinh tế thế giới thiệt hại nặng nề, sự phát triển bị kéo lùi lại hàng thập kỷ, nghèo đói, bệnh tật, bạo lực hoành hành.