Có 2 kết quả :

Những phận người kém may

Những phận người kém may

TP - Đa số người Việt tại Angola đều có việc làm ổn định, thu nhập trung bình từ 800-1.000 USD/tháng. Tuy nhiên, gần đây đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề nổi cộm, khiến nhiều người rơi vào vòng lao lý, mất mạng hoặc phải bán thân.