Có 5 kết quả :

Hai thanh niên xe máy lao thẳng vào xe tải

Hai thanh niên bốc đầu xe máy tông thẳng vào xe tải

TPO - Hai thanh niên đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe rồi đâm vào xe tải và lao vào dải phân cách. Đây là một bài học cảnh tỉnh nhiều thanh niên hiện nay: đi xe máy ẩu, không đội mũ và gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác.