Không có quê hương,chẳng là ai ca

Không có quê hương,chẳng là ai ca
TP - Tôi nghĩ, khi đất nước hội nhập, có nhiều luồng văn hóa tràn vào, giới trẻ háo hức trải nghiệm.

> Hãy thử, đừng ngại

Hoà nhập thế nào để không hòa tan? Tôi nghĩ chúng ta cần có trình độ, kỹ năng, bộ lọc tốt để lọc lấy cái hay, cái tốt; đào thải cái xấu. Công dân toàn cầu là có thể đi bất cứ quốc gia nào, làm bất cứ việc gì trên thế giới nhưng lòng vẫn hướng vẫn quê cha đất tổ.

Còn đi đến đâu bị hòa tan đến đấy, chẳng khác nào người không có quê hương, không có lòng trung thành, không đáng tin và không là ai cả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG