Khi nào Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già?

TPO - Sau khi nghiên cứu sâu kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam sắp kết thúc thời kỳ dân số vàng và chuyển sang dân số già.
Khi nào Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già? ảnh 1