'Khai tử' hộ khẩu, những thủ tục nào bị bãi bỏ?

'Khai tử' hộ khẩu, những thủ tục nào bị bãi bỏ?
TPO - Nghị quyết 112/NQ-CP mới ban hành bãi bỏ hình thức quản lý cư dân đăng ký thường trú bằng "sổ hộ khẩu", đăng ký tạm trú bằng "sổ tạm trú"; bỏ giấy chuyển hộ khẩu, giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết 112/NQ-CP, trong đó có việc bãi bỏ hộ khẩu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, thủ tục đăng ký thường trú sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú bằng một biểu mẫu mới bao gồm: nội dung về thay đổi nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bỏ giấy chuyển hộ khẩu (HK07); Bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú.

Thủ tục đăng ký tạm trú tại công an cấp xã sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính này quy định tại Luật Cư trú; Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/ 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/ 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

MỚI - NÓNG