Khai mạc Hội thảo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ

Chiều 18/5, Hội thảo diễn ra ba chuyên đề. Ảnh: Xuân Tùng
Chiều 18/5, Hội thảo diễn ra ba chuyên đề. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 18/5 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.  

Trong chiều 18/5, Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra ba phiên chuyên đề.

Chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề:

- Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung chính của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước theo di chúc của Người;

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng và đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên và nhi đồng; xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam;

- Những bài học thực tiễn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ Việt Nam theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Khai mạc Hội thảo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ ảnh 1 Hội thảo diễn ra trong hai ngày 18-19/5. Ảnh: Xuân Tùng

Chuyên đề “Phong trào hành động cách mạng - môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề:

 -  Lịch sử hình thành và phát triển các phong trào hành động cách mạng của Đoàn qua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bài học kinh nghiệm rút ra;

 - Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc xác lập, phát triển các phong trào hành động cách mạng gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo dựng môi trường thực tiễn sinh động cho thanh niên gắn với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao, phát triển các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay, qua đó tiếp tục tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện, cống kiến, trưởng thành; để “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mạc Hội thảo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ ảnh 2 Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia Hội thảo. Ảnh: Xuân Tùng

Chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề:

- Những giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;

- Việc sửa đổi lề lối làm việc, rèn luyện tác phong cán bộ trẻ sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Cán bộ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi;

- Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam hiện nay và các chương trình, hoạt động, đề án, kết luận đã được Trung ương Đoàn ban hành trong thời gian vừa qua.

Khai mạc Hội thảo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ ảnh 3  

Phiên toàn thể Hội thảo sẽ được tổ chức lúc 8h00 ngày 19/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng từ các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, cán bộ đoàn gửi tới 160 bài tham luận khoa học và trên 169  bài tham luận của đoàn viên, thanh niên cả nước. Các bài viết tham gia hội thảo đã tập trung trên 3 nhóm vấn đề chính theo nội dung của Hội thảo:

(1)- Nhóm nội dung thứ nhất, những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau:  Bao gồm các bài tham luận khoa học đề cập đến các vấn đề: (1)- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ đối với cách mạng và sự phát triển của dân tộc; (2)- Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; (3)- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên; tổ chức phong trào hành động cách mạng cho tuổi trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên…

(2)- Nhóm nội dung thứ hai, thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: Đây là nhóm nội dung có sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên với số lượng bài tham luận khá phong phú. Các tham luận tập trung đề cập đến các vấn đề: (1)- Về kết quả thực tiễn sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân trong công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; (2)- Về thực tiễn kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn; (3)- Về thực tiễn và kết quả phấn đấu, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ cả nước.

(3)- Nhóm nội dung thứ ba, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế: Các tham luận tập trung đề cập đến các vấn đề: (1)- Nhóm giải pháp chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường cho sự rèn luyện, trưởng thành và phát triển của thanh niên; (2)- Nhóm giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua hội thảo, nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện Di chúc của Người; đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí THCS: Chẳng đáng là bao so với các khoản thu khác?
Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí THCS: Chẳng đáng là bao so với các khoản thu khác?
TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS, theo nhiều chuyên gia nhận định đây là điều vô cùng quan trọng. Bộ GD&ĐT cũng nên thông tin rõ về vấn đề, nếu thực hiện đề xuất nói trên, nguồn kinh phí sẽ từ đâu, tức điều kiện nào để đảm bảo đề xuất đó là hợp lý, có thể thực hiện được.