Kết luận vụ nộp tiền chống trượt tiếng Anh tại ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thanh tra Bộ Công thương kết luận vụ nộp tiền chống trượt tiếng Anh tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.
Thanh tra Bộ Công thương kết luận vụ nộp tiền chống trượt tiếng Anh tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.
TPO - Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công thương, Trưởng khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tự quyết định thành lập lớp, sử dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Nhà trường, đưa ra mức thu không có cơ sở, thu tiền của sinh viên không có phiếu thu…

Ngay sau khi có thông tin phản ánh về nội dung tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trong khi Đề án, chương trình học bổ sung kiến thức chưa được Hiệu trưởng phê duyệt, Bộ Công Thương quyết định thành lập Tổ xác minh vụ việc.

Ngày 19/12, Thanh tra Bộ Công thương đã có kết luận chính thức.

Trong đó, Thanh tra Bộ khẳng định việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trong khi Đề án, chương trình học bổ sung kiến thức chưa được Hiệu trưởng phê duyệt; Trưởng khoa Ngoại ngữ tự quyết định thành lập lớp, sử dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Nhà trường, đưa ra mức thu không có cơ sở, thu tiền của sinh viên không có phiếu thu, khoản tiền đã thu được quản lý tại Khoa Ngoại ngữ chưa nộp về Nhà trường theo quy định và tự quyết định một số chi phí;

Tổ chức kiểm tra không tuân thủ Quy định của Trường về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập sinh viên; Vệc phát ngôn của một số giáo viên thiếu trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, Quy chế làm việc của Trường; Lãnh đạo Nhà trường chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, không có biện pháp xử lý về các vi phạm trên đã tạo ra dư luận như các phương tiện thông tin báo chí trong thời gian qua đưa tin.

Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có biện pháp khắc phục triệt để các vi phạm trên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm khắc hoặc đề nghị hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra những sai phạm nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 10/ 1/2019.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động, quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Trường.

Xây dựng, ban hành các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục đào tạo; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và tổ chức đánh giá định kỳ đối với viên chức quản lý, giảng viên theo quy định.

Rà soát và tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và công tác quản lý tài chính...; chấm dứt việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không đảm bảo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT cũng đang tiến hành thanh tra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về công tác tổ chức học và thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ ĐH.

MỚI - NÓNG