Có 1 kết quả :

Kẹo thạch zai zai: Thành công nhờ sự khác biệt

Kẹo thạch zai zai: Thành công nhờ sự khác biệt

Trong khi các doanh nghiệp thực phẩm khó khăn bởi đại dịch COVID- 19, vẫn có một nhãn hàng Việt vững vàng với sản phẩm mới-kẹo thạch zai zai- đang tạo ra một hiện tượng trong ngành thực phẩm Việt năm 2020 và hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2021 này.