[Infographic] Chi tiết những phương tiện được lưu thông vào Hà Nội thời kỳ giãn cách

TPO - Ngày 24/7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội công bố có 2 nhóm "luồng xanh", gồm “luồng xanh quốc gia kết nối với luồng xanh thành phố Hà Nội” và “luồng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Dưới đây là chi tiết những tuyến "luồng xanh" ra, vào Thủ đô.
[Infographic] Chi tiết những phương tiện được lưu thông vào Hà Nội thời kỳ giãn cách ảnh 1