Hoàng tử nào của nhà Trần phản bội dòng tộc đầu hàng giặc, bị chê cười gọi là Ả Trần?

TPO - Là con thứ của vua Trần Thái Tông, trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai, hoàng tử này đã quy hàng giặc. 
Hoàng tử nào của nhà Trần đã đầu hàng giặc?

1. Hoàng tử nào của nhà Trần đã đầu hàng giặc?

 • icon

  Trần Hữu Lượng

 • icon

  Trần Hữu Lượng

 • icon

  Trần Hữu Lượng

 • icon

  Trần Phổ Tài

 • icon

  Trần Phổ Tài

 • icon

  Trần Phổ Tài

 • icon

  Trần Ích Tắc

Vì sao khi quân dân nhà Trần đang khí thế chống giặc Nguyên Mông xâm chiếm nước Đại Việt lần 2, Trần Ích Tắc lại quy hàng?

2. Vì sao khi quân dân nhà Trần đang khí thế chống giặc Nguyên Mông xâm chiếm nước Đại Việt lần 2, Trần Ích Tắc lại quy hàng?

 • icon

  Vì muốn làm vua nước Đại Việt

 • icon

  Vì muốn làm vua nước Đại Việt

 • icon

  Vì sợ nhà Trần sẽ bại trận rồi bị tru di cửu tộc

Trần Ích Tắc đã bị vua tôi nhà Trần xử tội phản quốc như thế nào?

3. Trần Ích Tắc đã bị vua tôi nhà Trần xử tội phản quốc như thế nào?

 • icon

  Xóa tên khỏi phả tộc họ Trần

 • icon

  Bị xử tội chém đầu

 • icon

  Không xóa tên, chỉ gọi là Ả Trần để chê trách hèn nhát như đàn bà

Trần Ích Tắc đã sinh sống ở đâu sau đại bại của quân Nguyên Mông?

4. Trần Ích Tắc đã sinh sống ở đâu sau đại bại của quân Nguyên Mông?

 • icon

  Trở về Đại Việt

 • icon

  Ở lại Trung Quốc sinh sống

Người chú nào của vua Trần Thánh Tông từng dẫn quân Nguyên về xâm lược nước ta nhưng bị quân Trần đánh cho tan tác?

5. Người chú nào của vua Trần Thánh Tông từng dẫn quân Nguyên về xâm lược nước ta nhưng bị quân Trần đánh cho tan tác?

 • icon

  Trần Di Ái

 • icon

  Trần Nhật Hiệu

 • icon

  Trần Khánh Dư

Viên hoàng thân quốc thích nào của nhà Trần mang một vạn quân hàng giặc, cuối cùng bị chết bi thảm trên đường bỏ chạy sang Trung Quốc?

6. Viên hoàng thân quốc thích nào của nhà Trần mang một vạn quân hàng giặc, cuối cùng bị chết bi thảm trên đường bỏ chạy sang Trung Quốc?

 • icon

  Trần Ích Tắc

 • icon

  Lê Tắc

 • icon

  Trần Kiện

 Người cháu nào của thái sư Trần Thủ Độ sau này cũng phản bội nhà Trần để theo hàng giặc Nguyên?

7. Người cháu nào của thái sư Trần Thủ Độ sau này cũng phản bội nhà Trần để theo hàng giặc Nguyên?

 • icon

  Trần Nhật Hiệu

 • icon

  Trần Văn Lộng

 • icon

  Trần Tắc

Hoàng tử Trần theo giặc Nguyên là người như thế nào?

8. Hoàng tử Trần theo giặc Nguyên là người như thế nào?

 • icon

  Bất tài, lười biếng

 • icon

  Học rộng, tài cao

 • icon

  Hoang dâm vô độ

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm