Có 4 kết quả :

Ảo giác tàu sân bay

Ảo giác tàu sân bay

TP - Có lẽ cụm từ “tàu sân bay” chưa bao giờ được nhắc nhiều như giai đoạn này, khi các nước lớn nhỏ, để phô trương sức mạnh thực sự (hay cố gắng thổi phồng) đều tìm mọi cách sở hữu chúng, hoặc gia tăng số “căn cứ hải quân nổi” kiểu này.