Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác

Sáng 23/5, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 1

Sáng 23/5, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 3

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 4

Các đại biểu Quốc hội xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 5

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 6

Quang cảnh các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sang Nhà Quốc hội để dự phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 8

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội sang Nhà Quốc hội để dự phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 9

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội sang Nhà Quốc hội dự phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hình ảnh đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác ảnh 10

Các đại biểu Quốc hội sang Nhà Quốc hội dự phiên khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)


Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/photo-dai-bieu-du-ky-hop-thu-3-quoc-hoi-khoa-xv-vao-lang-vieng-bac/791913.vnp022

Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG