HĐND Hà Nội họp kiện toàn công tác nhân sự

TPO - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 28 về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến trong tuần từ ngày 7/12 đến ngày 10/12/2020, tại Trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội.

 Về nội dung, HĐND thành phố xem xét 13 báo cáo thường kỳ và các báo cáo giám sát của HĐND thành phố, 7 báo cáo chuyên đề. HĐND thành phố cũng xem xét 6 tờ trình, dự thảo nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề cùng nghị quyết về công tác nhân sự.

 Trong đó, một số nghị quyết chuyên đề, gồm: Một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 của thành phố Hà Nội (Điều 55, Luật Đầu tư công 2019); Đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2020; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, kinh phí chi trả BHYT cho người dân sống ven đường 35 tại một số khu vực ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (vùng ảnh hưởng môi trường ngoài 1.000m thuộc 03 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ)...

 Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, nhiều nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hà Nội không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV Nguyễn Thị Bích Ngọc không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tái cử, được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, được giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố.

4 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý.

 Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII. Trong khi đó, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng tái cử, được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII và được điều động, phân công sang làm Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Như vậy hiện nay, Hà Nội chỉ còn 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa 2020- 2025. Theo Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020- 2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau đại hội.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tránh tư tưởng 'giữ an toàn' hoặc cục bộ, bè phái
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tránh tư tưởng 'giữ an toàn' hoặc cục bộ, bè phái
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, càng gần Đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn”...