HĐND Hà Nội họp bất thường về công tác nhân sự, dự án đầu tư công

TPO - Theo thông báo của HĐND thành phố Hà Nội, kỳ họp bất thường của HĐND thành phố khóa XV sẽ được tổ chức vào ngày 25/10.

Về nội dung kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề: Về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND thành phố; về phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 - đợt 3.

 Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Được biết, HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2019.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm