Có 7 kết quả :

Việt Nam, Mỹ đẩy mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam, Mỹ đẩy mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh

Sau cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ hai ngày 19-9 tại Mỹ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng, việc ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng cho thấy sự công khai, minh bạch về hợp tác quốc phòng.