Có 1 kết quả :

Lý hát ở khu ổ chuột Kibera

Đồng nát sắt vụn của Lý

TP - Thường niên có tour xuyên Việt “Hát cho dân tôi nghe” ở những sân khấu gần như vô tiền khoáng hậu trên cánh đồng, ngoài bờ sông, trên đồi thông hay trên đường... Có đôi khi, “sàn diễn” lại là khu ổ chuột ở Kenya hay thảo nguyên Nội Mông chỉ có gió và sao trời. Những nơi Lê Cát Trọng Lý từng đi qua, sau ngạc nhiên ban đầu, đều trở thành con đường của riêng cô.