Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội

Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội
TPO -Trên những con đường Hà Nội rực rỡ chiến công. Đoàn linh xa chở linh cữu Đại tướng trầm chậm tiến tới. Hai bên đường là những tiếng nấc nghẹn nghào và cơn mưa nước mắt.

> Lời cảm ơn của gia đình Đại tướng

Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 1
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 2
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 3
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 4
 
Đoàn xe chạy qua Lăng Bác
Đoàn xe chạy qua Lăng Bác.
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 6
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 7
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 8
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 9
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 10
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 11
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 12
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 13
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 14
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 15
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 16
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 17
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 18
 
Từ Liêm
Từ Liêm.
Hành trình đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố phường Hà Nội ảnh 20
Theo Viết
MỚI - NÓNG