Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng

Trưng bày chuyên đề về 12 kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội thứ XIII của Đảng
Trưng bày chuyên đề về 12 kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội thứ XIII của Đảng
TPO - Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” khai mạc sáng 19/1 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khoảng 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật đặc biệt giá trị, trưng bày giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 12 kỳ Đại hội Đảng.

Trưng bày chuyên đề hướng tới 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện.

Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 1 Không gian trưng bày chân dung các Tổng Bí thư qua các thời kỳ được bài trí ấn tượng
TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia khẳng định, Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” giúp công chúng có cái nhìn khái quát, hệ thống về sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những đường lối, chủ trương, chính sách lớn, cùng quá trình xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, trong sáng về tư tưởng để đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước; về những thành quả mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước; về sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với Đảng, góp phần giúp công chúng tăng thêm lòng tin và sự tự hào về Đảng.
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 2 Các dấu mốc quan trọng ở 12 kỳ đại hội được tóm lược cô đọng và ấn tượng
Trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ở nội dung đầu tiên, trưng bày nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930 thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại đây, công chúng có cơ hội được tiếp cận với nhiều tài liệu, hiện vật trưng bày giá trị như: Bản án chế độ thực dân Pháp; Chánh cương, sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ của Đảng…

Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 3 Tư liệu về sự thành lập của Đảng
Phần trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội tập trung giới thiệu 2 chủ đề chính: Các kỳ Đại hội Đảng và Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Những hình ảnh, hiện vật, tài liệu ở phần trưng bày đặc biệt này thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 12 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 34 năm đổi mới, hội nhập quốc tế; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước những thời cơ, thách thức mới.
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 4 Xuất bản phẩm về văn kiện Đảng
Một số tài liệu, hiện vật trưng bày đáng chú ý gồm: Sưu tập nghị quyết, văn kiện của Đảng; Sưu tập bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; Sưu tập tranh cổ động qua các kỳ Đại hội; Sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Những tác phẩm, hình ảnh, bài nói, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư Đảng; Media thể hiện một số thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 5 Ký ức đặc biệt về Đại hội lần thứ III gắn với sự kiện Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn
Phần nội dung Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng…
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 6 Giới thiệu tư liệu về dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự chuẩn bị ra đời của Đảng

Tài liệu, hiện vật trưng bày ở phần này gồm các hình ảnh, áp phích tiêu biểu; các dự thảo báo cáo văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân: Truyền hình, báo điện tử, báo giấy, phim tư liệu của ĐTHVN, chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại trưng bày chuyên đề:

Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 7 Đũa nhạc trưởng Bác Hồ dùng để bắt nhịp Bài ca Kết đoàn, tại sự kiện mừng thành công của Đại hội III
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 8 Một trong những lần hiếm hoi Bảo vật quốc gia "Đường Kách Mệnh" được giới thiệu trang nội dung bên trong
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 9 Hiện vật gắn với bạn bè quốc tế
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 10 Quà tặng của nhân dân và đoàn thể hướng về Đại hội Đảng
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 11 Món quà đoàn viên thanh niên hướng về Đại hội Đảng lần thứ V
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 12 Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tháng 12/1976
Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng ảnh 13 Đèn ốc biển do Đảng bộ tỉnh Phú Khánh tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tháng 12/1976
MỚI - NÓNG
Thành tích của 20 gương mặt rất tiêu biểu, có ảnh hưởng tầm khu vực và thế giới
Thành tích của 20 gương mặt rất tiêu biểu, có ảnh hưởng tầm khu vực và thế giới
TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng cho biết: 20 đề cử vào vòng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 có thành tích rất tiêu biểu, có ảnh hưởng ở tầm khu vực và thế giới. Ngoài lĩnh vực chuyên môn, chúng tôi xét thêm nhiều khía cạnh như mức độ lan tỏa, trách nhiệm với cộng đồng, sức ảnh hưởng trong thanh niên và toàn xã hội.
Không thể rời mắt khỏi màn nhào lộn của dàn máy bay
Không thể rời mắt khỏi màn nhào lộn của dàn máy bay
TPO - Hơn 1.000 công ty từ hơn 50 quốc gia và khoảng 60.000 du khách sẽ tham quan triển lãm. Đáng chú ý, trước buổi khai mạc sự kiện, các nhà sản xuất trình diễn màn biểu dương lực lượng với những tàu bay uốn lượn trên không trung, khiến du khách không thể rời mắt.