Có 5 kết quả :

Ga Nha Trang gần như là bãi riêng của Taxi Mai Linh

Taxi cát cứ

TP - Cạnh tranh của các hãng taxi ở Khánh Hòa là cuộc đua giành bến bãi, và không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho khách hàng.