Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội

TPO - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, vi phạm trong chương trình nhà ở xã hội (NƠXH) tại các quận, huyện của Hà Nội như Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh như việc một số dự án chưa phân bổ chính xác do chưa cân đối dòng huy động từ khách hàng và vốn chủ sở hữu làm tăng lãi vay được vốn hóa vào dự án; một số dự án lập dự toán theo phương án tính giá bán còn sai khối lượng, sai đơn giá...
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 1

Theo Kiểm toán Nhà nước, chương trình NOXH giai đoạn 2015-2018 của các địa phương nêu trên chỉ đạt 14% kế hoạch. Nếu tính cả các dự án đã thi công cũng chỉ đạt 38% kế hoạch do các dự án đều chậm tiến độ. Chương trình chưa căn cứ vào nhu cầu NOXH còn thiếu đến năm 2020 để bố trí quỹ đất phát triển NOXH; quyết định chủ trương đầu tư 26 dự án không nằm trong Kế hoạch nhưng không được gửi lấy ý kiến HĐND trước khi thực hiện. 

Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 2 Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, một số dự án chưa được tiếp cận đầy đủ các chính sách ưu đãi, chi phí lãi vay tính vào chi phí dự án chưa tối ưu giá bán NOXH.
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 3 Một số dự án được chỉ ra rằng chưa phân bổ chính xác do chưa cân đối dòng huy động từ khách hàng và vốn chủ sở hữu làm tăng lãi vay được vốn hóa vào dự án.
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 4 Cụ thể là dự án khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NOXH phường Phúc Đồng, quận Long Biên với số tiền 9,94 tỷ đồng, dự án khu nhà ở Gia Quất 4,14 tỷ đồng, dự án NOXH 5B2 Đông Hội, Đông Anh với 6,65 tỷ đồng. (Trong ảnh: dự án khu nhà ở xã hội tại ô đất B8 phường Phúc Đồng, quận Long Biên).
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 5 Cơ quan kiểm toán cũng chỉ ra tình trạng một số dự án lập dự toán theo phương án tính giá bán còn sai khối lượng, sai đơn giá như: Dự án khu nhà ở Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 13,1 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu NOXH 5B2 tại lô đất ký hiệu 5.B2, 5.B4, 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh 16,2 tỷ đồng; Dự án Khu NOXH tại ô đất B8.NXH thuộc quy hoạch chi tiết Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội 103,9 tỷ đồng; Dự án xây dựng NOXH để bán, cho thuê tại ô đất N04 và một phần ô đất N03 (ký hiệu N03B) 20,9 tỷ đồng; Dự án tại ô đất ký hiệu N05 là 7,2 tỷ đồng...
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 6 Toàn cảnh khu NOXH 5B2 tại lô đất ký hiệu 5.B2, 5.B4, 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh từ góc nhìn trên cao (khu nhà ngoài cùng bên trái).
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 7 Người dân đã vào ở ổn định trong khu nhà ở xã hội này.
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 8 Các gian hàng tầng 1 cũng đã được cho thuê kín.  
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 9 Dự án NOXH CT2A Thạch Bàn, lập dự toán theo phương án tính giá bán còn sai khối lượng, sai đơn giá 1,7 tỷ đồng.   
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 10
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 11 Người dân sinh hoạt vui chơi trước sảnh toà nhà CT2A.

Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 12 Ngoài ra, theo Kiểm toán Nhà nước, có tình trạng thẩm định giá bán, cho thuê chưa xác định rõ diện tích sở hữu chung, riêng về chỗ để xe tại tầng hầm làm cơ sở xác định giá bán, giá cho thuê NOXH trong tương lai tại Dự án Khu NOXH tại ô đất B8.NXH thuộc quy hoạch chi tiết Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500, tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên.
Hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án khu nhà ở xã hội của Hà Nội ảnh 13 Việc theo dõi, kiểm soát mục đích sử dụng NOXH của chủ đầu tư cũng được chỉ ra rằng còn nhiều trường hợp sai sót như nhà cho thuê, nhận nhà không ở, có trường hợp đã bán; một số trường hợp đã ủy quyền quản lý sử dụng và quyền của người bán cho người mua; một số trường hợp theo báo cáo không có tạm trú, tạm vắng tại địa chỉ nhà mua...
MỚI - NÓNG