Hà Nội chưa kiểm tra việc bán nhà ở xã hội cho người giàu

TPO - Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội chưa cung cấp được các kế hoạch kiểm tra cũng như phát hiện xử lý việc bán nhà ở xã hội giai đoạn 2015 - 2018 sai đối tượng.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) mới đây công bố Kết quả kiểm toán Chương trình nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn 3 quận, huyện của Hà Nội là Thanh Trì, Long Biên, Đông Anh giai đoạn 2015 - 2018.

Đánh giá về việc phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý đối với các trường hợp vi phạm muc đích sử dụng NƠXH, KTNN chỉ ra rằng, các quy định hiện hành chưa rõ về trách nhiệm theo dõi, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm mục đích sử dụng, không đảm bảo giải quyết được đầy đủ các trường hợp vi phạm mục đích sử dụng, không để cập cơ chế phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin giữa các cơ quan chức năng (Sở Xây dựng, công an). Đồng thời không ràng buộc được trách nhiệm kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư dự án NƠXH.

“Sở Xây dựng Hà Nội chưa cung cấp được các kế hoạch kiểm tra cũng như phát hiện xử lý trường hợp vi phạm mục đích sử dụng nhà ở xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao” – KTNN nêu rõ.

Hà Nội chưa kiểm tra việc bán nhà ở xã hội cho người giàu ảnh 1 Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội chưa kiểm tra cũng như phát hiện xử lý việc bán nhà ở xã hội sai đối tượng.

Kiểm toán đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh, kiểm tra rà soát để đảm bảo các dự án nhà ở xã hội được sử dụng đúng mục đích. Bên cạnh đó, cần xử lý các đối tượng mua dưới dạng công chứng hợp đồng ủy quyền toàn diện hoặc đã có nhà, không phải thu nhập thấp vẫn được mua nhà xã hội. 

Trước đó, tại Hà Nội có nhiều trường hợp nhà ở xã hội được bán cho người giàu hoặc sai đối tượng, sau đó những người này bán lại và hưởng giá chênh. Một trong những vụ việc gây xôn xao dư luận được báo chí phản ánh là việc 3 người nhà Phó Tổng Giám đốc chủ đầu tư dự án NƠXH Rice City (KĐT Tây Nam Linh Đàm) được xét duyệt mua nhà tại dự án này.

Báo cáo kiểm toán cũng chỉ ra một số hạn chế trong phát triển nhà ở xã hội của thành phố. Đến thời điểm kiểm toán (tháng 5/2019), thành phố chưa có văn bản hướng dẫn quy định cụ thể nào về tiêu chí xét duyệt theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua NƠXH. Việc xét duyệt thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng có nhu cầu về NƠXH cơ bản vẫn thực hiện theo quy định của UBND TP Hà Nội từ năm 2010 tức là trước thời điểm Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 100 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Cũng theo KTNN, quá trình tiếp nhận xét duyệt hồ sơ và việc tuân thủ trình tự, thủ tục của từng dự án vẫn còn nhiều tồn tại. Qua kiểm toán hồ sơ công khai các dự án NƠXH do Sở Xây dựng cung cấp, chỉ có 1/8 dự án NƠXH gửi hồ sơ cung cấp các thông tin liên quan đến dự án để công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định. Các dự án còn lại chỉ làm thủ tục công khai thông tin trước khi thực hiện mở bán.

MỚI - NÓNG