Hải quan vào cuộc ngăn chặn gia cầm nhập khẩu trái phép

Hải quan vào cuộc ngăn chặn gia cầm nhập khẩu trái phép
TP - UBND các tỉnh biên giới cần tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn (Công an, Biên phòng Quản lý thị trường, Hải quan, Thú y) tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để tất cả các trường hợp tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép qua biên giới.

> Hải quan Hà Nội xử lý vướng trong thủ tục hải quan điện tử

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 487/CĐ-TTg ngày 4/4/2013 về tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Ngay sau đó, ngày 10/4, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1870/TCHQ-ĐTCBL gửi các cục Hải quan tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Cục Điều tra chống buôn lậu về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu của Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép đến hết năm 2013, cơ bản chấm dứt tình trạng nhập lậu, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc từ các tỉnh biên giới vào nội địa tiêu thụ; Ngăn chặn sự xâm nhiễm vi rút cúm gia cầm, đặc biệt là chủng vi rút cúm A H7N9 từ nước ngoài vào Việt Nam, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhận kinh doanh gia cầm và người tiêu dùng; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh các các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh, chuyển khẩu; tập trung kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các cửa khẩu. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để xác định phương thức, thủ đoạn đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn hoạt động hải quan để chủ động xây dựng kế hoạch, đấu tranh có trọng điểm, có hiệu quả. Đồng thời, chủ động phối hợp các lực lượng chức năng khác như Quản lý thị trường, Biên phòng, Công an… để trao đổi thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và báo cáo đột xuất khi có các vấn đề mới phát sinh trên địa bàn; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm, không bao che, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG