Có 1 kết quả :

Hai nhà thơ trẻ ra mắt tản văn về Hà Nội. Ảnh: Nguyên Khánh

Hai nhà thơ ra tản văn về Hà Nội

TPO - Hai nhà thơ Lữ Mai và Nguyễn Quang Hưng- đều làm việc tại báo Nhân dân- giao lưu độc giả trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 vào 19/4, nhân hai cuốn sách Nối những vệt không gian và Hà Nội không vội được đâu. Dịp này hai tác giả chia sẻ xung quanh vùng đất, con người Hà Nội.