Hai bà đồ nhí xuống phố

Gia Hân (13 tuổi) và Mỹ Hân (10 tuổi) học viết thư pháp được 3 năm và đã hai lần xuống phố cho chữ khi mùa xuân về.

Có thể bạn quan tâm