Hà Nội tiếp tục bêu tên đơn vị nợ thuế

Hà Nội tiếp tục bêu tên đơn vị nợ thuế
TP - Ngày 11/12, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục công khai đợt 7 danh sách 66 đơn vị nợ thuế đến ngày 31/10/2015 với tổng số tiền nợ hơn 135 tỷ  đồng. 

Trước đó, cục này đã công khai 6 đợt với 522 đơn vị nợ thuế lớn với số tiền thuế nợ 5.356 tỷ đồng và 40 dự án nợ tiền sử dụng đất lớn với số tiền nợ là 2.340 tỷ đồng. 

Tính đến hết tháng 10/2015, cục này đã thu nợ thuế tổng cộng 8.137 tỷ đồng. Trong đó, riêng các đơn vị thuộc danh sách công khai nợ thuế đã nộp hết nợ vào ngân sách 728 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG