Hà Nội rà soát các dự án góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đúng quy định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Hà Nội nêu, sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra, làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, phương án giải quyết để xử lý và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật đối với các dự án có các vi phạm pháp luật đất đai như sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, cho mượn đất, chậm hoàn thành các thủ tục đất đai, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đúng quy định, huy động vốn trái phép…

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong 14 biện pháp nêu ra, UBND thành phố nêu, sẽ phân loại, rà soát các dự án đã có quyết định chủ trương (chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, văn bản giao chủ đầu tư) đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết thu hồi đối với nhà đầu tư không còn phù hợp với quy định của pháp luật đầu tư, không có năng lực triển khai dự án.

Hà Nội rà soát các dự án góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đúng quy định ảnh 1

Nhiều dự án ở Hà Nội để hoang hóa nhiều năm. Ảnh: PV

Cùng với đó, tăng cường quản lý, giám sát, hậu kiểm tiến độ đầu tư, định kỳ đánh giá đầu tư đảm bảo quản lý chặt chẽ từ khi nghiên cứu lập dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định; kết nối liên thông, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu về các dự án đầu tư của các cấp, các ngành thành phố.

Giải pháp thứ 2 là thực hiện kiểm tra, phân loại, xử lý đối với từng dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa giải phóng mặt bằng (để kéo dài nhiều năm hoặc chủ đầu tư không liên hệ, không phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng) để thu hồi, hủy bỏ các quyết định và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan phải dừng thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, UBND thành phố yêu cầu rà soát, đôn đốc các dự án đã giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kiên quyết lập hồ sơ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp do bất khả kháng theo quy định của pháp luật) các trường hợp chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng có nguyên nhân chủ quan, đã được gia hạn theo quy định nhưng không đưa đất vào sử dụng, không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Thành phố cũng tiếp tục đôn đốc, giám sát đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, cam kết thực hiện để sớm đưa dự án vào sử dụng theo tiến độ và quy định của pháp luật đối với các dự án đã giải phóng mặt bằng xong, đang xây dựng công trình hoặc đã xây dựng một phần dự án nhưng đến nay đang ngừng thực hiện.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với tường dự án theo quy định của pháp luật; xử phạt, ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất đã giao theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp chây ì, tiếp tục vi phạm.

Thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ và yêu cầu chủ đầu tư phối hợp thực hiện để sớm đưa đất vào sử dụng đối với dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoặc đã giải phóng mặt bằng xong một phần dự án nhưng đến nay đang dừng triển khai công tác giải phóng mặt bằng, dừng triển khai hoạt động xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư chậm, không phối hợp thực hiện thì tổ chức kiểm tra, xử phạt, ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án theo pháp luật đầu tư, đề xuất thu hồi đất đã giao theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đề xuất biện pháp rà soát các dự án nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài, các dự án nợ nghĩa vụ tài chính với số tiền lớn, chây ì không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đề xuất các biện pháp theo nguyên tắc xử lý dứt điểm, chế tài xử lý nghiêm theo pháp luật về thuế.

Một biện pháp nữa là tổ chức rà soát từng dự án chậm tiến độ, chậm triển khai do phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu, làm rõ nguyên nhân, yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án.

Đối với các dự án chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh quy hoạch không theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, không đủ điều kiện theo quy định hoặc chây ì để tồn tại thời gian dài không làm thủ tục điều chỉnh để phù hợp quy hoạch thì lập hồ sơ dừng thực hiện dự án với lý do dự án có chức năng không phù hợp quy hoạch, chủ đầu tư không có nhu cầu chuyển mục tiêu để triển khai phù hợp với chức năng mới của quy hoạch.

Thành phố cũng rà soát, kiểm tra để xử lý và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm, cụ thể từng dự án theo pháp luật về quy hoạch, xây dựng đối với các dự án xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, không có giấy phép xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra, làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, phương án giải quyết để xử lý và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật đối với các dự án có các vi phạm pháp luật đất đai khác như sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, cho mượn đất, chậm hoàn thành các thủ tục đất đai, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đúng quy định, huy động vốn trái phép

Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật để tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG