Hà Nội: Phê duyệt chỉ giới tuyến đường rộng 25m ở huyện Gia Lâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyến đường từ đê tả Hồng đến đường Đông Dư - Dương Xá và tuyến đường kết nối với đường gom đê Tả Hồng, tại các xã Đa Tốn, Bát Tràng (huyện Gia Lâm) được chia làm 2 đoạn. Trong đó, lòng đường xe chạy rộng 14m, hè hai bên rộng 2x2,5m.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường quy hoạch từ đường đê tả Hồng đến đường Đông Dư - Dương Xá và tuyến đường kết nối với đường gom đê Tả Hồng, tại các xã Đa Tốn, Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

Theo đó, tuyến đường được chia thành 2 đoạn tuyến. Đoạn 1 có chiều dài khoảng 2km, điểm đầu giao với đường chân đê tả Hồng, điểm cuối giao với đường Đông Dư - Dương Xá (nay là đường Lý Thánh Tông);

Đoạn 2 có chiều dài tuyến khoảng 0,91km, điểm đầu giao với đường 20,5m (đoạn 1) giáp chùa Linh Ứng, điểm cuối giao với đường gom chân đê tả Hồng.

Về quy mô, đoạn 1 là đường khu vực, có mặt cắt rộng 20,5m. Gồm lòng đường xe chạy rộng 10,5m (3 làn xe), hè lại bên rộng 2x2,5m;

Đoạn 2 là đường chính khu vực, mặt cắt rộng 25m, gồm lòng đường xe chạy rộng 14m, hè hai bên rộng 2x2,5m.

Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang khác được thiết kế giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với các đường ngang sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường.

UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho UBND các xã Đa Tốn, Bát Tràng để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Đồng thời, tổ chức cắm mốc giới tuyến đường và thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

MỚI - NÓNG