Có 3 kết quả :

Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường tháp tùng lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo thành phố trong một lần thị sát, kiểm tra tàu chạy thử

Vạn sự khởi đầu nan

TP - Để Hà Nội trở thành đô thị văn minh, đáng sống… không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là ước vọng của mỗi người dân. Và nói đến một đô thị văn minh là phải có hệ thống giao thông đô thị phát triển, đồng bộ, vừa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân vừa bảo vệ được cảnh quan, môi trường.