Hà Nội: Giám đốc Sở TT&TT làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 18/6 về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ ngày 16/1/2020.

MỚI - NÓNG