Điều chuyển giáo viên thừa về dạy mầm non:

Giáo viên không đồng ý điều chuyển thì tinh giản biên chế?

TPO - Trong hội nghị giao ban với chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong điều chuyển, tuyển dụng tại các trường mầm non, tiểu học, THCS hôm 17/4, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chỉ đạo: “Trường hợp giáo viên không đồng ý điều chuyển, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn nghiên cứu giải pháp để thực hiện tinh giảm biên chế”.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần quán triệt Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các địa phương cần rà soát, sắp xếp lại cán bộ, giáo viên hợp lý, chặt chẽ với chủ trương không tăng biên chế theo định mức đã được giao.

Ông Nguyễn Đình Xứng cũng chỉ rõ hạn chế của các địa phương trong việc chậm trễ cũng như chưa nêu cao vài trò kiểm tra, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc sắp xếp, bố trí và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên hành chính ở các trường mầm non, tiểu học, THCS. Đồng thời, chủ tịch Nguyễn Đình Xứng cũng đề nghị Sở Nội vụ sớm có báo cáo đánh giá làm rõ trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục; các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển giáo viên theo kế hoạch, phải xong trước ngày 30/4/2017.

Đối với cấp học mầm non, ông Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát lại số học sinh, qua đó cân đối đội ngũ giáo viên phù hợp theo định mức tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND. Sau khi tính toán và thực hiện điều động, thuyên chuyển nếu vẫn thiếu có thể cho hợp đồng giáo viên. Trong quá trình điều động, thuyên chuyển, mỗi đơn vị có cách làm riêng, song phải bảo đảm ổn định tình hình, không để xảy ra tiêu cực. Trường hợp giáo viên không đồng ý điều chuyển, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn nghiên cứu giải pháp để thực hiện tinh giảm biên chế.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, căn cứ thực tế, Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất việc thực hiện điều chuyển số lượng người làm việc thừa trong biên chế của khối THCS xuống bố trí cho khối tiểu học là 596 người, khối mầm non là 772 người; đề nghị điều chuyển đi huyện ngoài 65 người; số lượng người làm việc thừa trong biên chế của tiểu học xuống bố trí cho khối mầm non là 52 người…

MỚI - NÓNG