Có 4 kết quả :

Xây dựng đại học nghiên cứu: Dễ nói khó làm

Xây dựng đại học nghiên cứu: Dễ nói khó làm

TPO - Sắp tới, Việt Nam sẽ có những trường ĐH định hướng nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên mô hình này được quy định trong Luật Giáo dục ĐH sửa đổi và Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật. Tuy vậy, để được công nhận là trường ĐH nghiên cứu, các trường ĐH cần có chiến lược và sự đầu tư.