Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã thuộc về bạn Lữ Đức Báu ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 1

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Trong tuần thi thứ 13, có 123.699 người dự thi với 315.897 lượt thi, 21.245 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần 10 gồm:

TT

Tỉnh thành

Số người tham gia

Số lượt tham gia

Xếp hạng

1

Thành phố Hồ Chí Minh

17,303

27,679

1

2

Tỉnh Hà Tĩnh

15,195

54,293

2

3

Tỉnh Nghệ An

8,455

45,146

3

4

Tỉnh Lâm Đồng

7,473

11,928

4

5

Thành phố Hà Nội

5,477

25,573

5

6

Tỉnh Lai Châu

5,200

5,555

6

7

Tỉnh Lào Cai

4,834

5,184

7

8

Tỉnh Yên Bái

4,764

5,405

8

9

Tỉnh Quảng Ninh

3,050

4,844

9

10

Tỉnh Hà Nam

2,923

4,878

10

Đáp án câu hỏi tuần 13 như sau:

Câu hỏi

Đáp án đúng

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

C

Câu hỏi 3

D

Câu hỏi 4

A

Câu hỏi 5

D

Câu hỏi 6

Câu hỏi 7

Câu hỏi 8

C

Câu hỏi 9

Câu hỏi 10

C

Số người trả lời đúng

21.245

 Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

01 giải Nhất

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Lữ Đức Báu

Xã Tam Quang – Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An

21.245

20/06/2020 12:13:48

02 giải Nhì

Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 2 Trần Thị Thanh Hải và Châu Thành Nghĩa đoạt giải Nhì tuần thi

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Châu Thành Nghĩa

Xã Hàm Phú – Huyện Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Bình Thuận

21.245

20/06/2020 19:58:23

Trần Thị Thanh Hải

Phường Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

21244

16/06/2020 15:25:05

05 giải Ba

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Thị Minh Huyền

Xã Đức Bồng – Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh

21244

18/06/2020 21:13:39

Nguyễn Doãn Báu

Xóm 2 Bồng Giang - Xã Đức Giang - Huyện Vũ Quang – Tỉnh Hà Tĩnh

21246

20/06/2020 14:04:15

Nguyễn Duy Thành

Trường Sĩ Quan Chính trị – Xã Thạch Hòa – Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

21243

17/06/2020 20:32:34

Lê Thị Thảo

Phường Bến Thành - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

21243

20/06/2020 21:34:16

Cao Hoàng Phi

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ

21248

17/06/2020 19:27:59

 08 giải Khuyến khích 

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Thị Thu Hương

Phường Lam Sơn - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

21249

21/06/2020 16:24:09

Nguyễn Thị Linh

UBND xã An Lễ - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

21250

17/06/2020 14:57:06

Nguyễn Thị Bích Hằng

Phường Hòa Thọ Tây – Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng

21240

17/06/2020 22:24:26

Lê Thị Thanh Ngân

Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy - Ấp Bình Quới - Xã Bình Phú - Huyện Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

21250

19/06/2020 16:10:13

Vũ Văn Xuân

Phường Phùng Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

21239

16/06/2020 14:08:47

Nguyễn Thị Kim Cương

Phường 1 - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp

21238

17/06/2020 10:46:39

Phạm Văn Chiều

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ

21238

21/06/2020 15:38:29

Trần Thị Khiêm

Phường 4 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

21236

19/06/2020 06:03:09

Sau đây là câu hỏi tuần 14:

Câu 1. Thực hiện công tác tuyên truyền về biển đảo, năm 2020 Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách nào?

A.   Chủ quyền biển đảo Việt Nam

B.    100 câu hỏi – đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

C.    Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam

D.   Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Câu 2. “Cùng với giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Quan điểm này được nêu ra trong văn kiện nào của Đảng?

A.   Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24-12-1996

B.    Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23-2-2005

C.    Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007

D.   Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008

Câu 3. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra quan điểm:

A.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của đội ngũ trí thức giữ vai trò quyết định

B.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định

C.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước

D.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của đội ngũ trí thức

Câu 4. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định những mục tiêu nào phải đạt được sau đây?

A.   Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B.    Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật

C.    Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có tình yêu tổ quốc nồng nàn…

D.   A và C

Câu 5. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương hiện nay là cơ quan nào?

A.   Bộ Ngoại giao

B.    Ban Tuyên giáo Trung ương

C.    Ban Đối ngoại Trung ương

D.   Bộ Thông tin và Truyền thông

Câu 6. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra những nhóm giải pháp nào sau đây?

A.   Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên

B.    Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng

C.    Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

D.   Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 đã xác định những quan điểm chỉ đạo nào sau đây về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A.   Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

B.    Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

C.    Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo

D.   A và B

Câu 8. Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đưa ra nguyên tắc nào sau đây?

A.   Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên

B.    Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân

C.    Tất cả mọi công dân đều phải học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng

D.   Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành, bộ, ngành phải học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị

Câu 9. Không chỉ là một nhà thơ được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, ông còn giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương. Bạn cho biết, ông là ai?

A.   Hữu Thọ

B.    Hà Đăng

C.    Nguyễn Khoa Điềm

D.   Đỗ Nguyên Phương

Câu 10. Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet chính thức phát mạng vào ngày, tháng, năm nào?

A.    Ngày 5-3-2018

B.    Ngày 11-6-2019

C.   Ngày 1-8-2019

D.   Ngày 15-2-2020

MỚI - NÓNG