Có 6 kết quả :

Lắp ráp TV tại Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo

Đến hạn vẫn chưa có kết luận điều tra Asanzo

TPO - Dù đã đến hạn – hết tháng 8, song cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa có kết luận điều tra “nghi án Asanzo bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam” để báo cáo Thủ tướng. Công ty Asanzo vừa quyết định tạm dừng sản xuất, kinh doanh.