Có 6 kết quả :

Báu vật của người Do Thái: Kỳ 2

Báu vật của người Do Thái: Kỳ 2

"Quản lý 5 nhân viên người Israel khó khăn hơn 50 người Mỹ. Người Israel luôn thử thách bạn mọi lúc - bắt đầu bằng những câu hỏi như: Tại sao ông lại làm sếp của tôi, tại sao tôi không phải là sếp của ông?"