Có 1 kết quả :

Nhà bà Ngọc đang trát nền

Nửa đêm dựng nhà trên nền cũ Thủ Thiêm

TP - Giải thích lý do dựng nhà trên nền cũ, hộ dân ở phường Bình An, quận 2 cho rằng, từ khi chính quyền đập nhà lấy đất ở Thủ Thiêm, họ sống lay lắt nay đây mai đó, giờ bệnh tật, họ làm liều… về nơi quê cha đất tổ dựng nhà tạm.